MENU

Mgr. Tomáš TREMBÁČ

Mgr. Tomáš TREMBÁČ – psychológ, Biofeedback terapeut, tréner KUPOZ, KUPREV, KUHAD

Vzdelanie

2008Prešovská univerzita Prešov, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie, kurzy, školenia

2021Woodcock – Johnson International Editions II – Získanie kvalifikácie pre prácu s intelektovým testom
2021KUPOZ, KUPREV, KUHAD
2019Ako pochopiť seba a druhých – odborný seminár Prešov – PhDr. Ján Svoboda
2019Kariérové poradenstvo – ALKP
2018X,Y,Z alebo aké rozdiely delia tri generácie odborných seminárov
2016Kariérne poradenstvo – ALKP
2015Sociálno-psychologický výcvik v upervízii – Európska asoc. pre supervíziu a coaching
2015KomposyT – Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie
2013Inovačné vzdelávanie – MPC Prešov
2011Ako zvládať výchovné problémy u žiakov – PhDr. Václav Mertin
2011Ako zvládať výchovné problémy u žiakov – PhDr. Eva Reichelová
2010Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu – Slovenská komora psychológov
2010Požitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese – PcProfi s.r.o.
2010Biofeedback a neurofeedback – Slovenský inštitút pre výcvik v KBT
2009Poruchy pozornosti a hyperaktivita, prehľad súčasných poznatkov – Inštitút pre verejnú správu
2009Problematika šikanovania na školách – odborný seminár – Inštitút pre verejnú správu
2008Práca s nedobrovoľným klientom – Coachingplus