MENU

Mgr. Lenka GAJDOŠOVÁ – logopéd

Vzdelanie

2019Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske- Rozvíjajúci program Mirabilis pre deti po odklade
školskej dochádzky
2018Inštitút detskej reči, Bratislava- Terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku-
Mini KIDS
2006Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, odbor Rozširujúce štúdium Klinická logopédia
2002Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, odbor Učiteľstvo pre I. st. ZŠ a školská logopédia

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia


2018

Prehlbujúci kurz Bazální stimulace – Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek

2018

Centrum včasnej intervencie Prešov, Dr. Barbora Búnová: Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť
2017Nástavbový kurz Bazální stimulace – Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek
2017Centrum včasnej intervencie Prešov, Dr. Barbora Búnová: Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť
2016SCŠPP pre deti s autizmom, Centrá včasnej intervencie Prešov- Komunikácia a deti s autizmom
2016Institut Bazální stimulace Frýdek- Místek- Základní seminár Bazální stimulace
2015Nadačný fond Telekom, Nadácia Pontis Bratislava- Kurz posunkového jazyka
2015Logopedické centrum ASOBI, Bratislava- Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku
2015Centrum dr. Sindelar Bratislava- Modul 3,4,5
2014Centrum dr. Sindelar Bratislava- Modul 1,2
2014Terapeutické centrum AbiAtko, Košice- Postupy efektívneho učenia a učenie prvýchzručností u ranných študentov. ABA workshop
2014Logopedické centrum ASOBI, Bratislava, Asociácia logopédov Talianska- Myofunkčná terapia. Dysfuncia orofaciálneho svalstva v detskom a dospelom veku.
2013Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Akadémia pedagogických vied Ukrajiny- Neurodynamická korekcia porúch motoriky reči a jemnej motoriky   Logopedické sondy – metodika používania pri individuálnej logopedickej intervencii
2013Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Akadémia pedagogických vied Ukrajiny- Logopedická intervencia a terapia v špeciálno- pedagogickeckej praxi   Stimulácia a korekcia porúch motoriky v špeciálno-pedagogickej praxi
2012Slovenská asociácia logopédov   Semanticko – pragmatický syndróm u detí s narušeným vývinom reči raného a predškolského veku.
2011Slovenská asociácia logopédov, Diagnostika pravopisných schopností.
2011Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom Prešov – Využitie výmenného obrázkového komunikačného systému PECS v školskom a domácom prostredí u detí s autizmom
2011Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom Prešov – Raná logopedická intervencia u detí s autizmom
2010DIALÓG spol. s r. o. – Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
2005INFOVEK – Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
2004ABC MUSIC s.r.o.  seminár – Jak na básničku
2004ABC MUSIC s.r.o.  seminár –  Splývavé čítanie
2003Inštitút cudzích jazykov Bardejov – Certifikát Institutional TOEFL (Test of English As a Foreign Language)
2002Súkromná ŠPP Košice – Odborný seminár zo špeciálnopedagogickej diagnostiky

Prax

  • Pedagogická prax – 17 rokov
  • Logopedická prax – školský logopéd 18 rokov