MENU

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22, Tročany 22, Tročany 08641, IČO: 42037077, Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, (ďalej len ‚Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22‘)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22 rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 22.10.2021. 

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. 

Spoločnosť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22 rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22. 

Ak ste blízke osoby [rodičia a zákonní zástupcovia], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – blízke osoby [rodičia a zákonní zástupcovia]

Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia

Ak ste dohodári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dohodári

Ak ste fyzické osoby [žiak, dieťa], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [žiak, dieťa]

Ak ste návštevy, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevy

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov

Ak ste účastníci podujatí [rodičia a zákonní zástupcovia, pedagógovia, žiaci a deti], podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – účastníci podujatí [rodičia a zákonní zástupcovia, pedagógovia, žiaci a deti]

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu kstasakova@gmail.com, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Tročany 22.