MENU

Psychologické služby

0
1849
0
psychologická diagnostika a rediagnostika terapeutická činnosť odborná poradenská činnosť pomoc v krízových situáciach profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov tréningové programy tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov
Read More ›