MENU

Žiadosti o vyšetrenie

Read More ›

Ponukové listy

Read More ›

Logopedické služby

diagnostika a rediagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti žiakov a detí už od dvoch rokov skupinová a individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov
Read More ›