MENU

Užitočné stránky

Vyúčbové programy učenia www.cpeter.sk – knihy z oblasti starostlivosti, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, pomôcky pre dysgrafikov www.silcom-multimedia.sk – tvorba multimediálnych titulov edukatívneho a zábavného charakteru pre detí (Alik, Didakta…) www.terasoft.cz/sk/ – výučbové programy (detský kútik …) www.tobias-ucebnice.cz – publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia www.radost.sk – informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí http://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-prvakov/1072/ucime-sa-pisat-pisane-a-tlacene-pismenka/ – tréningové pracovné listy www.displus.sk – problematika ADHD / ADD predys.szm.sk – problematika ADHD / ADD (ĽMD) Rečové postihnutie www.emitplus.sk – programy pre rečovú terapiu (FONO) www.mayer-johnson.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu www.dynavoxtech.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu www.attainmentcompany.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Telesné postihnutie www.medicco.sk – vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbarierovosť www.meyra.cz – vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých www.eraj.sk – invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka Zrakové postihnutie www.tyflocomp.sk – pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých www.petit-os.cz – špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné Sluchové postihnutie nepocujucedieta.sk  – komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu Ďalšie WWW stránky www.employment.gov.sk – stránka MPSVaR SR www.iskierka.sk – OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím www.dieta.sk […]
Read More ›

Pre učiteľov

Read More ›

Pre rodičov

Read More ›