MENU

Logopedické služby

diagnostika a rediagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti žiakov a detí už od dvoch rokov skupinová a individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov
Read More ›

Aktuality

fksdkljflksdjf dfmsfjklsdj fkdj;kjsd
Read More ›

Mgr. Mária Šimová

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV Vzdelanie 2018 Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, ukončenie magisterského stupňa odboru psychológia, 2015 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, ukončenie bakalárskeho stupňa odboru psychológia, Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2019 Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program 2019 program na rozvoj pozornosti KUPOZ, komplexne rozvíjajúci program pre deti KUPREV 2019 – 2020 Aktuálne prístupy v starostlivosti o klientov s poruchou autistického spektra, FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Prešov Prax psychologická prax – 1,5 roka (školský psychológ, psychológ SCŠPP) dobrovoľnícka činnosť – 1 rok (vedenie Biblioterapie na psychiatrickom oddelení FN Brno – voľnočasová aktivita pre pacientov v rámci projektu „Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních“; asistent klienta s autizmom počas letného tábora Paspoint, z.ú., Brno) 
Read More ›

Naši zamestnanci

Kto poskytuje ? psychológovia :                                PhDr. Katarína Stašaková                               PhDr. Jaroslav Džunda                               Mgr. Kramárová Kamila špeciálni pedagógovia psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:                              PaedDr. Anna Čegiňová                             PaedDr. Emília Petková                             PhDr. Katarína Stašaková etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:                             Mgr. Milada Mlynárová                          logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová
Read More ›