MENU

Aktuality

fksdkljflksdjf dfmsfjklsdj fkdj;kjsd
Read More ›

Mgr. Mária Šimová

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV Vzdelanie 2018 Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, ukončenie magisterského stupňa odboru psychológia, 2015 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, ukončenie bakalárskeho stupňa odboru psychológia, Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2019 Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program 2019 program na rozvoj pozornosti KUPOZ, komplexne rozvíjajúci program pre deti KUPREV 2019 – 2020 Aktuálne prístupy v starostlivosti o klientov s poruchou autistického spektra, FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Prešov Prax psychologická prax – 1,5 roka (školský psychológ, psychológ SCŠPP) dobrovoľnícka činnosť – 1 rok (vedenie Biblioterapie na psychiatrickom oddelení FN Brno – voľnočasová aktivita pre pacientov v rámci projektu „Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních“; asistent klienta s autizmom počas letného tábora Paspoint, z.ú., Brno) 
Read More ›

Naši zamestnanci

Kto poskytuje ? psychológovia :                                PhDr. Katarína Stašaková                               PhDr. Jaroslav Džunda                               Mgr. Kramárová Kamila špeciálni pedagógovia psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:                              PaedDr. Anna Čegiňová                             PaedDr. Emília Petková                             PhDr. Katarína Stašaková etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:                             Mgr. Milada Mlynárová                          logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová
Read More ›

Užitočné stránky

Vyúčbové programy učenia www.cpeter.sk – knihy z oblasti starostlivosti, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí, pomôcky pre dysgrafikov www.silcom-multimedia.sk – tvorba multimediálnych titulov edukatívneho a zábavného charakteru pre detí (Alik, Didakta…) www.terasoft.cz/sk/ – výučbové programy (detský kútik …) www.tobias-ucebnice.cz – publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia www.radost.sk – informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí http://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-prvakov/1072/ucime-sa-pisat-pisane-a-tlacene-pismenka/ – tréningové pracovné listy www.displus.sk – problematika ADHD / ADD predys.szm.sk – problematika ADHD / ADD (ĽMD) Rečové postihnutie www.emitplus.sk – programy pre rečovú terapiu (FONO) www.mayer-johnson.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu www.dynavoxtech.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu www.attainmentcompany.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Telesné postihnutie www.medicco.sk – vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbarierovosť www.meyra.cz – vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých www.eraj.sk – invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka Zrakové postihnutie www.tyflocomp.sk – pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých www.petit-os.cz – špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné Sluchové postihnutie nepocujucedieta.sk  – komunita rodín a priateľov detí s poruchou sluchu Ďalšie WWW stránky www.employment.gov.sk – stránka MPSVaR SR www.iskierka.sk – OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím www.dieta.sk […]
Read More ›