MENU

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť


Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

  • mentálnym postihnutím
  • sluchovým postihnutím
  • zrakovým postihnutím
  • telesným postihnutím
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
  • s viacnásobným postihnutím.
  • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
  • správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD).

Kto poskytuje?

Psychológovia :

PhDr. Katarína Stašaková

PhDr. Jaroslav Džunda

Mgr. Kamila Kramárová

Mgr. Tomáš Trembáč

Špeciálni pedagógovia :

v psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

PaedDr. Anna Čegiňová

PaedDr. Emília Popják Petková

 PhDr. Katarína Stašaková

v etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

Mgr. Milada Mlynárová                    

v odbore poradenstvo:

Mgr. Júlia Hriceková

Logopéd:

Mgr. Lenka Gajdošová

Liečebný pedagóg:

Mgr. Zuzana Kočišová

Sociálne pracovníčky:

PhDr. Denisa Demjanovičová

Mgr. Tatiana Olejárová

Naše materiálne a technické vybavenie

  • bezbariérový prístup
  • bezbariérová miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
  • interaktívne tabule a reedukácie
  • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
  • fyzioterapeutická miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
  • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
  • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
  • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky