MENU

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť


Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálnym postihnutím
 • sluchovým postihnutím
 • zrakovým postihnutím
 • telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
 • s viacnásobným postihnutím.
 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD).

Kto poskytuje?

Psychológovia :

PhDr. Katarína Stašaková

PhDr. Jaroslav Džunda

Mgr. Kamila Kramárová

Mgr. Tomáš Trembáč

Špeciálni pedagógovia :

v psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

PaedDr. Anna Čegiňová

PaedDr. Emília Popják Petková

 PhDr. Katarína Stašaková

v etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

Mgr. Milada Mlynárová                    

v odbore poradenstvo:

Mgr. Júlia Hriceková

Logopéd:

Mgr. Lenka Gajdošová

Liečebný pedagóg:

Mgr. Zuzana Kočišová

Sociálne pracovníčky:

PhDr. Denisa Demjanovičová

Mgr. Tatiana Olejárová

Naše materiálne a technické vybavenie

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • interaktívne tabule a reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • fyzioterapeutická miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky