MENU

Mgr. Mária Šimová

0
3668
0

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV

Vzdelanie

2018Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, ukončenie magisterského stupňa odboru psychológia,
2015Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, ukončenie bakalárskeho stupňa odboru psychológia,

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2019Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program
2019program na rozvoj pozornosti KUPOZ, komplexne rozvíjajúci program pre deti KUPREV
2019 – 2020Aktuálne prístupy v starostlivosti o klientov s poruchou autistického spektra, FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Prešov

Prax

psychologická prax – 1,5 roka (školský psychológ, psychológ SCŠPP)

dobrovoľnícka činnosť – 1 rok (vedenie Biblioterapie na psychiatrickom oddelení FN Brno – voľnočasová aktivita pre pacientov v rámci projektu „Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních“; asistent klienta s autizmom počas letného tábora Paspoint, z.ú., Brno)