MENU

Naši zamestnanci

0
2419
0

Kto poskytuje ?

  • psychológovia :

                               PhDr. Katarína Stašaková
                               PhDr. Jaroslav Džunda
                               Mgr. Chovancová

  • špeciálni pedagógovia
  • psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

                             PaedDr. Anna Čegiňová
                             PaedDr. Emília Petková
                             PhDr. Katarína Stašaková

  • etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

                            Mgr. Milada Mlynárová
                            Mgr. Alena Želinská

  • logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová
  • liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová
  • sociálne pracovníčky: Mgr. Ľubica Stančaková, Mgr. Denisa Demjanovičová