MENU

Naši zamestnanci

0
3892
0

Kto poskytuje ?

  • psychológovia :

                               PhDr. Katarína Stašaková
                               PhDr. Jaroslav Džunda
                               Mgr. Kramárová Kamila

Mgr. Tomáš Trembáč

  • špeciálni pedagógovia
  • psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

                             PaedDr. Anna Čegiňová
                             PaedDr. Emília Petková
                             PhDr. Katarína Stašaková

  • etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

                            Mgr. Milada Mlynárová
                         

  • logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová
  • liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová
  • sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová