MENU

Kontakty

0
2320
0

PhDr. Katarína Stašáková
riaditeľka SCŠPP
psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)0902 722 799
e-mail: ssppstasakova@centrum.sk

Odborní zamestnanci

PhDr. Jaroslav Džunda
psychológ, terapeut
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)948 040 413

Mgr. Kamila Chovancová
psychologička, tréner INPP, JIAS terapeut
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)948 951 510

PaedDr. Anna Čegiňová
špeciálny pedagóg – psychopéd, tréner Sindelar
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)948 040 401
e-mail: ceginova.anna@gmail.com

Mgr. Zuzana Kočišová
liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)948 440 880

Mgr. Lenka Gajdošová
logopéd, tréner Sindelar
Mobil: +421(0)948 233 711

Mgr. Denisa Demjanovičová
sociálna pracovníčka, projektový manager
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)948 324 855

Externí odborní zamestnanci

PaedDr. Emília Petková
špeciálny pedagóg – psychopéd
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)905 509 780

Mgr. Milada Mlynárová
špeciálny pedagóg – etopéd
Tel./fax : +421(0)54 474 4506
Mobil: + 421(0)905 509 780