MENU

Mgr. Mária Šimová

Mgr. Mária Šimová

Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV

Vzdelanie

2018Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, ukončenie magisterského stupňa odboru psychológia,
2015Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, ukončenie bakalárskeho stupňa odboru psychológia,

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2019Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program
2019program na rozvoj pozornosti KUPOZ, komplexne rozvíjajúci program pre deti KUPREV
2019 – 2020Aktuálne prístupy v starostlivosti o klientov s poruchou autistického spektra, FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Prešov

Prax

psychologická prax – 1,5 roka (školský psychológ, psychológ SCŠPP)

dobrovoľnícka činnosť – 1 rok (vedenie Biblioterapie na psychiatrickom oddelení FN Brno – voľnočasová aktivita pre pacientov v rámci projektu „Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních“; asistent klienta s autizmom počas letného tábora Paspoint, z.ú., Brno)