MENU
PhDr. Katarína Stašáková
riaditeľka SCŠPP psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar
      Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)0902 722 799 e-mail: ssppstasakova@centrum.sk
PhDr. Jaroslav Džunda
psychológ, terapeut
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 413
Mgr. Kamila Chovancová
psychologička, tréner INPP, JIAS terapeut
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 951 510
PaedDr. Anna Čegiňová
špeciálny pedagóg - psychopéd, tréner Sindelar
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 401 e-mail: ceginova.anna@gmail.com
Mgr. Zuzana Kočišová
liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 440 880
Mgr. Lenka Gajdošová
logopéd, tréner Sindelar
Mobil: +421(0)948 233 711
Mgr. Denisa Demjanovičová
sociálna pracovníčka, projektový manager
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 324 855
Mgr. Mária Šimová
Psychológ, tréner KUPOZ, KUPREV
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: 0948 040 605
Mgr. Tatiana Olejárová
sociálny pedagóg, Biofeedback terapeut
Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 402

Naša adresa

Vysunuté pracovisko Bardejov